FIDUSO - Folkefronten af Intelligente Danskere til Udvikling af Sproglig Omhu  
  Nutids-r, arkiv 2000  
 
 
Arkivforside 2000
Skrækeksempler
Splittede ord
Sammenskrevne ord
Apostroffer
Diverse fejl
Meninger om sprog
En glædelig meddelelse
En trist meddelelse
En ægte opmuntring
Fidusos aner
Godt ord igen
Nutids-r
Bydeformer
 
Vedtægter
Historie
Hvad betyder Fiduso?
Forside

Om nutidsformen og r

Flere af Fidusos medlemmer har bemærket en tendens til at forveksle nutid og navneform. Et par eksempler:
Jeg skal prøve at forklarer det.
Nu forklare jeg dig det lige.

Fejlen forekommer i verber hvor man ikke kan høre forskel på de to former; dvs. verber der i stammen ender på -r, f.eks.:
at køre - jeg kører
at bære - jeg bærer
at klare - jeg klarer
at lære - jeg lærer
at tømre - jeg tømrer
at mure - jeg murer
at hindre - jeg hindrer

Hvis verbets stamme derimod ender på andet end -r, opstår denne fejl ikke:
at spille - jeg spiller
at kende - jeg kender
at ligge - jeg ligger

Det kan benyttes til en huskeregel:
Erstat verbet med f.eks. spille. Hvis det hedder spiller hedder det også kører.

Hvis der ingen konsekvens er i en skribents brug af endelserne (hvilket er det normale), kan denne fejltype ikke karakteriseres som en stavefejl. Så skyldes den manglende sproglig bevidsthed.

---««« o »»»---

Man ser også en slags modsat tendens, i hvert fald i ordet at gøre, nemlig en nutidsform, der hedder han gører. Der er en tv-reklame, hvor de siger rengører.

Problemerne med gører ses mest i sammensætninger, eksempelvis
Jeg færdiggører mit filologistudium til sommer.

Verber der ikke danner nutid ved at tilføje -r til infinitiven

Modalverberne
jeg vil
jeg kan
jeg må
jeg skal
jeg bør
jeg tør (som ikke er helt så modalt som de andre)

Der er også de deponente verber (verber med passiv form, men aktiv betydning):
jeg synes
jeg længes
jeg slås
jeg skændes
jeg mundhugges
jeg findes
jeg græmmes

Andre verber
jeg er
jeg gør
jeg ved

Jeg har er specielt. R'et er ikke del af selve stammen. Derimod fremkommer formen af en sammentrækning:
at have - jeg haver => jeg har.

 

Giv lige et praj hvis du kommer i tanker om verber som mangler på denne liste.

Jeg er senere blevet gjort opmærksom på at problemet også ses ved andet end verber, f.eks. en lærer/lære. Man kunne tænke sig at det også vil kunne findes ved navneord der er dannet af andre af de her omtalte verber, men jeg har ikke modtaget eller selv registreret konkrete eksempler.


Fra Anders Højgaard Nielsen, 26/10-00:

Der er lavet nogle fine klistermærker til at sætte på vores vogne, som kunderne kan låne til at køre deres udleverede varer ud til deres biler på. På disse klistermærker står:

Tilhøre afd.xxx afleveres venligst efter brug.


 

 
     
 
    Til toppenSidst rettet 26/1-2002