I forhold til omkring
Forside

I forhold til

"I forhold til" er et misbrugt udtryk. Det er godt på vej til at erstatte næsten alle andre forholdsord. Derfor vil vi her på siden samle eksempler og vise hvordan det skal formuleres således at man får et levende og varieret sprog.

Omkring

På tilsvarende vis har "omkring" erstattet forholdsordet "om" i mange udtryk. "Om" kan bruges både i en abstrakt og en konkret betydning.

Bogen handler om en lille troldmand.
Han snurrede rundt om sig selv.

"Omkring" bruges i en konkret sammenhæng. Det kan dog indgå i et sprogbillede så det ser ud som om det er abstrakt.

Soldaten gjorde omkring.
De gik omkring på må og få.
De kom langt omkring i diskussionen.

De nyeste eksempler står øverst og er mærket på denne måde.

I forhold til
SurPres fra religiøse ledere i den evangeliske kirke har spillet en afgørende rolle i forhold til Bolsenaros håndtering af pandemien.GladPres fra religiøse ledere i den evangeliske kirke har spillet en afgørende rolle for Bolsenaros håndtering af pandemien.
Surhøre den danske regerings stillingtagen i forhold til spørgsmåletGladhøre den danske regerings stillingtagen til spørgsmålet
Surder kunne hentes afgørende point i forhold til relationen til TysklandGladder kunne hentes afgørende point i relationen til Tyskland
Surhavde bedt om instruktioner i forhold til, hvad der skulles siges til statsministerenGladhavde bedt om instruktioner om, hvad der skulles siges til statsministeren
SurIkke engang i forhold til spørgsmålet om diplomatisk støtte i forhold til en situation, hvor ...GladIkke engang i spørgsmålet om diplomatisk støtte i en situation, hvor ...
Surhvad den britiske holdning ville være i forhold til en tysk aggressionGladhvad den britiske holdning ville være til en tysk aggression
Suri forhold til gulveneGladhvad gulvene angår
Surrådgiver kommunalbestyrelsen i forhold til den lokale integrationsindsatsGladrådgiver kommunalbestyrelsen om den lokale integrationsindsats
SurChristiansborg skærpede straffen i forhold til brug af håndholdt mobilGladstraffen for brug af håndholdt mobil
SurDet virker som en inaktiv luftart i forhold til CO2.GladDet virker som en inaktiv luftart i modsætning til CO2.
Survilkår i forhold til at lokke børn og ungeGladvilkår for at lokke børn og unge
Surhar de samme positive vilkår i forhold til at reklamereGladhar de samme positive vilkår for at reklamere
Survi er meget enige i forhold til det herGladvi er meget enige i det her
Surog så den tilgang vi har i forhold til at nå måletGladog så den tilgang vi har til at nå målet
Surder hvor vejene skiller det er i forhold til den tilgang man harGladvejene skiller ved den tilgang man har
Surdet mest ambitiøse mål i forhold til børn og unge og rygningGladdet mest ambitiøse mål for børn og unge og rygning
Suransvaret både i forhold til forældrenes ansvar men også det politiske ansvarGladansvaret både forældrenes ansvar og det politiske ansvar
Surlukke øjnene i forhold til hvor mange børn og ungeGladlukke øjnene for hvor mange børn og unge
Sursom har sat ind i forhold til renteloftGladsom har sat ind med renteloft
Sursærlige regler i forhold til netop shortsGladsærlige regler om netop shorts
 
Omkring
Suret initiativ omkring fritidsaktiviteterGladet initiativ til fritidsaktiviteter
Surbrede politiske forhandlinger omkring tobaksområdetGladbrede politiske forhandlinger om tobaksområdet
Sursamtykkeerklæring omkring billederGladsamtykkeerklæring om billeder