Sammenskrevne ord
Forside

Fra Tage Clausen, 23/8-2018:

Et eksempel på sammensat ord modsat den sædvanlige fejl. Skilt hos cafeteria på Vestre Ringgade i Århus:

Halvstegt kylling


RigtigtForkertBemærkninger
for nyligfornylig
for øvrigtforøvrigt
i altialt
i dagidagi går, i morgen osv.
i fjorifjord (stavefejl)
i gangigangverbum (kun bøjet): igangværende
i hvert faldihvertfald
i hvert tilfældeihverttilfælde
 ihverttilfald
i hændeihændenavneord en ihændehaver
i landiland
i løbet af dageniløbet af dagen
i stedet (for)istedet (for)men korrekt er også: i steden (for)
i vejenivejen
i øvrigtiøvrigt
over bordoverbord
på grund afpågrund af
på nypåny
så vidtsåvidt
for så vidtforsåvidt
til gengældtilgengæld
gået til grundegået tilgrunde
give sig til kendegive sig tilkendeverbum: at tilkende
til sidsttilsidst
komme til skadekomme tilskade
være til stedevære tilstedeverbum: at tilstede
ud afudafmen: døren åbner udad
ud fraudfra

Det er de ord som vi har det med at sige hurtigt efter hinanden, der er problemer med.

Måske skulle man ikke jamre alt for meget over at den slags sammenskrivninger sker. Her er en stribe ord som før i tiden (i hvert fald før 1872) var forholdsordsled i to ord:

desuden, desværre, iblandt, idet, ifald, ifølge, igen, imens, især, omkuld, undervejs

Her er nogle forholdsordsled som i dag kan skrives som ét eller to ord:

187219551986199620012012
afstedaf stedaf stedaf stedaf stedaf( )sted
   for restenfor( )restenfor( )resten
   om bordom bordom( )bord
   om endom( )endom( )end
   selv( )omselv( )omselv( )om

 

Her er andre dobbeltord der siden 1965 (må) skrives sammen:

ingensinde, nogensinde


Efter december 2012 er livet blevet meget lettere. Nu må de mest drilagtige ord/led nemlig både skrives som et eller to ord uanset hvordan sætningen er opbygget.

inden-, neden-, oven-, uden-
hen-, bag-
ovenfor
fremfor
udover

Jeg vil anbefale at man konsekvent skriver dem som ét ord fordi vi så kan arbejde henimod (!) at de kun kan skrives sådan.

De følgende udtryk, samt mange andre, kræver ekstra opmærksomhed for de skal stadig skrives som et eller to ord afhængigt af sammenhængen:

ifølgeIfølge professoren var teorien forkert.
i følgeEleverne gik i følge med læreren.
indimellemHun kom for sent indimellem.
ind imellemHun lagde spegepølseskiven ind imellem to rundtenommer.
hjemmefraHan arbejder hjemmefra i morgen fordi hans bil er gået i stykker.
hjemme fraHan arbejder hjemme fra i morgen (og flere dage frem) fordi hans dreng er blevet alvorligt syg.
udadDøren åbner udad.
ud adVagabonden gik ud ad landevejen.

Forskellen fra de andre har at gøre med at betydningerne i de to tilfælde er fundamentalt forskellige. Derimod er der f.eks. ikke egentlig betydningsforskel på at sige "Han bor overfor" eller "Han bor overfor os".