Skrællemænd
Forside

"Skrællemænd" er dk.kultur.sprogs egen betegnelse for en speciel slags fejl, en betegnelse som Fiduso tager til sig. Fejlen opstår når én hører et ord han ikke kender, men tror at forstå, og så bruger en stavemåde og/eller udtale der passer til den nye (og forkerte) tolkning. Vi har derfor valgt at kalde dem "skrællemænd" fordi det er en sådan 'nytolkning' af "skraldemand".

Vi begyndte med at stille nogle krav til en skrællemand, men har siden besluttet at opdele dem i fem grupper. Det gælder dog for dem alle at vi ikke tager børns misforståelser med. Det skal være voksnes fejl der begås i god tro, og det må ikke være til lejligheden konstruerede eksempler. De skal være hentet fra det virkelige liv.

I den første gruppe kræves det at det nye ord skal give god mening for en ukyndig, altså en mening der passer med det oprindelige begreb. "Skrællemand" er et sådant eksempel fordi en mand der tager sig af skræller er cirka det samme som en der tager sig af skrald. Den slags ord kalder vi "ægte skrællemænd".

I den anden gruppe kræves det desuden at det nye ord skal have samme betydning som det det erstatter. Et eksempel er "malpladseret" i stedet for "malplaceret". Den slags kaldes ensbetydende skrællemænd.

I den tredje gruppe kræves det kun at det nye ord skal give mening. Den behøver ikke have tilknytning til det oprindelige begreb. Et eksempel på det er "selvskab". Man kan ikke ud fra det ord udlede hvad det betyder.

Til den fjerde gruppe hører eksemplet hvis det kun er ét bogstav der er forkert og udtalen af de to ord er (næsten) ens. Da kan det være svært at afgøre om det er en stavefejl eller personen virkelig har tænkt på et alternativt ord.

Den sidste gruppe er ord der i dag er korrekte, men som var skrællemænd dengang de blev indført i sproget. I den gruppe vil vi ikke skelne mellem hvilken slags mening de giver. Det er så de autoriserede skrællemænd.

Så har vi indføjet en speciel gruppe med eksempler hvor det er udtalen der er afgørende. Det kan være at en forkert stavemåde udtales præcis som det rigtige ord (en højrystet samtale), eller det kan være at den korrekte stavning udtales på en forkert måde ("fastnet" udtalt som i "fastfood").

Hvis I kender ord eller udtryk der opfylder disse kriterier, vil vi gerne sætte dem på listen.

Inspirationen til dette her stammer fra den engelske sproggruppe alt.usage.english hvor man har dannet betegnelsen "eggcorn" for fejltypen. Det kan man læse mere om på engelsk.

De nyeste skrællemænd står øverst i hver sektion og er mærket på denne måde. Resten er nogenlunde sorteret alfabetisk efter nøgleordet (den rigtige version).

Ægte skrællemænd (erstatningen giver cirka samme mening)
Surbidende nødvendigtGladbydende
Surholde hånden underGladholde hånden over
SurspydspidskompetencerGladspidskompetencer
 
Ensbetydende skrællemænd
Suregeføj (er ensbetydende med vedbend = bånd om ved)Gladefeu
Sursejle i sin egen søGladsejle sin egen sø (= sejle alene)
 
Almindelige skrællemænd (giver ingen eller ringe mening)
SurHvor længe var Abraham og Eva i Paradis?GladAdam
Sur... hvilken mængde af kræfter han bestriderGladbesidder
Surdobbeltbundne løgneGladdobbeltbundede
Surblevet slået af tre-fire drenge der enligt var hendes venner.Gladegentlig (enlig = alene)
SurMød både nye og erfarende meteorologer fra DMI her.Gladerfarne
SurHan skulle flække et måltid sammen.Gladflikke (= sætte sammen; flække = splitte)
SurfodgængeroverfeltGladfodgængerovergang/fodgængerfelt
SurDen var ikke forenig med hans holdning.Gladforenelig
SurJeg har på fornærmelsen at de mener ...Gladfornemmelsen
SurJeg har gentagende gange måtte bede folk holde afstand.Gladgentagne
Sursætte restriktioner i standGladi værk - "sætte i stand" betyder "reparere"
SurJøderne bør holde op med at gå med kaskelot.Gladkalot
Sur... har afsæt i en aktivisme, som ikke er konvertibel med Rigsarkivets tilgang til historien.Gladkompatibel
SurSvartiderne blev ikke bedre. Nettet blev ved med at lacke.Gladlagge (lack = mangle; lag = halte bagefter)
SurmagtbrynjeGladmagtbrynde (= brænde efter magt)
SurKuranov er ekspert på denne teknologi og overså arbejdet med Ajax-systemet.Gladovervågede (overså = opdagede ikke)
Surægte, solidt guldGladrent guld
SurDer var større adspredelse i forrige heat.Gladspredning
Surangst med efterfølgende maniske tildenser - NetdoktorGladtendenser
SurHun var skræmt fra hvid og sans.Gladvid og sans
 
Udtaleskrællemænd (alle slags)
SurHvis vi har kredset om maden, er vi ikke lige så glade for at smide den ud.Gladkræset for
SurDe sidste spændende spil blev overværet på en resteplads i Tyskland.Gladrasteplads
 
Autoriserede skrællemænd
kradsbørstig krasbørstig (kras =skrap)